Pro každou akci, kterou organizuji, jsem vytvořila vlastní pravidla akcí. Tato pravidla (vzhledem k bodu 2) jsou s uvedením zdroje volně k použití pro další organizátory a pořadatele. Jestliže se Vám budou zdát povědomá, pak vězte, že vycházím pouze z těch, na jejichž tvorbě jsem se aktivně osobně podílela.

  1. Vstup na srazy je možný VÝHRADNĚ a POUZE od 18-ti let!
  2. Každý sraz má své vlastní propozice, které si je účastník povinen přečíst a také je plně respektovat. O pravidlech rozhoduje výlučně organizátor. Účast je dobrovolná a podmíněna dodržením propozic a pravidel (týká se nejen chování, ale i formy registrace, ručení, platby či předepsaného dresscode).
  3. Na srazech platí pravidla slušného chování a etikety bez ohledu na „D/s“ postavení jednotlivých účastníků. Nad rámec běžného vychování buďte tolerantní ke zvyklostem a zvláštnostem ostatních.
  4. Nikdo NESMÍ být do ničeho nucen proti své vůli, a to bez ohledu na orientaci, zaměření a pohlaví. Žádný účastník „s“ není automaticky povolný všem, stejně tak žádné „D“ tu není automaticky proto, aby se věnovalo komukoliv. Každý je odpovědný sám za sebe a za to, co si domluví. Navíc každý „TOP“ jedinec zodpovídá za příslušného „bottom“ jedince, je-li bezmocný.
  5. Na srazech platí obecná stopka – slovo „STOP“. Po použití obecné stopky je kdokoliv nejen oprávněn, ale i povinen akci ukončit, třeba i vstupem do cizí scénky v případě, že je to třeba.
  6. S výjimkou použití obecně platné stopky není bez předchozí domluvy nebo výslovného souhlasu účastníků dovoleno komukoliv vstupovat do scének a akcí ostatních účastníků, a to ani slovem ani činem. V případě, že se zapojíte, dbejte pokynů účastníků a respektujte jejich hranice i zvyklosti.
  7. Je přísně zakázáno půjčovat si nebo sahat na cizí hračky (živé i neživé) bez výslovného povolení majitele. Je důrazně doporučeno používat dezinfekci na veškeré hračky i povrchy a dodržovat hygienu.
  8. Na srazech je přísný zákaz požívání nelegálních drog. Na srazy je přísně zakázáno přinášet (zejména střelné) zbraně. U alkoholu berte prosím na vědomí, že s jeho zvýšenou konzumací se také zvyšuje pravděpodobnost zásahu organizátorů.
  9. Obecně je na srazech zakázáno fotografovat a natáčet. V případě, že fotit nebo točit chcete, ujistěte se nejdříve u organizátorů, případně všech, kteří jsou v záběru, že je to za ně OK. Pořídíte-li fotografie, domluvte se na podmínkách jejich zveřejnění se všemi, kteří jsou na fotce. To samé platí i pro natáčení. Respektujte následně také soukromí ostatních při slovním či písemném popisování zážitků z akcí.
  10. Každý je povinen respektovat pokyny organizátora, majitelů klubu, a osob organizátorem či majiteli pověřenými. Veškeré problémy řešte ihned. Za porušení kteréhokoliv bodu pravidel je možno účastníka vykázat z akce, případně i zakázat účast na dalších akcích. Stejně tak je možno zabavit fotoaparát, kameru, diktafon, mobilní telefon, či jakékoli jiné záznamové zařízení po dobu trvání akce a vymazat z nich pořízená data, případně i po dobu delší tak, aby bylo možné zajistit smazání dat.

Vstupem a účastí na akci automaticky potvrzujete, že jste pravidla četli, chápete je, a plně je akceptujete.

Odkazy na podrobné vysvětlení pravidel:

6. Nevstupovat do scének

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *