Menu

Pravidla BDSM akcí podle Tabron

9. 3. 2018 - Vše o srazech

Pro potřeby akcí, které organizuji, jsem vytvořila vlastní pravidla akcí, která mohou s uvedením zdroje použití i další organizátoři a pořadatelé.

  1. Vstup na srazy je možný od 18 let.
  2. Každý sraz má své vlastní propozice, které je účastník povinen si přečíst a respektovat. O pravidlech rozhoduje organizátor. Účast je dobrovolná a podmíněná dodržením propozic. (Týká se zejména formy registrace, ručení, platby či předepsaného dresscode.)
  3. Na srazech platí pravidla slušného chování a etikety bez ohledu na D/s postavení účastníků.
  4. Nikdo nemůže být do ničeho nucen proti své vůli a to bez ohledu na orientaci, zaměření a pohlaví. Žádný bottom není automaticky povolný všem, stejně tak žádný TOP tu není automaticky proto, aby se věnovalo komukoliv. Každý je odpovědný sám za sebe a za to, co si domluví. Navíc každý top jedinec zodpovídá za příslušného bottom jedince, je-li bezmocný.
  5. Na srazech platí obecná stopka – slovo „STOP“. Po použití obecné stopky je kdokoliv nejen oprávněn ale i povinen akci ukončit, třeba i vstupem do cizí scénky v případě, že je to třeba.
  6. S výjimkou použití obecně platné stopky není bez předchozí domluvy nebo výslovného souhlasu účastníků dovoleno vstupovat do scének a akcí ostatních účastníků, a to ani slovem ani činem. V případě, že se zapojíte, dbejte pokynů účastníků a respektujte jejich hranice i zvyklosti.
  7. Je přísně zakázáno si půjčovat cizí hračky (ať již živé či neživé) bez výslovného povolení majitele. Je důrazně doporučeno používat dezinfekci a dodržovat hygienu.
  8. Na srazech je přísný zákaz požívání nelegálních drog. Na srazy je přísně zakázáno přinášet (zejména střelné) zbraně. U alkoholu berte prosím na vědomí, že v případě vašeho nevědomí se zvyšuje pravděpodobnost zásahu organizátorů.
  9. Obecně je na srazech zakázáno fotografovat. V případě, že fotit chcete, ujistěte se u organizátorů, případně všech, kteří jsou v záběru, že je to za ně ok. Pořídíte-li fotografie, domluvte se na podmínkách jejich zveřejnění se všemi, kteří jsou na fotce. Respektujte také soukromí ostatních při slovním či písemném popisování zážitků z akcí.
  10. Každý je povinen respektovat pokyny organizátora, majitelů klubu nebo osob organizátorem či majiteli pověřených. Veškeré problémy řešte ihned. Za porušení kteréhokoliv bodu pravidel je možno účastníka vykázat z akce, případně i zakázat účast na dalších akcích. Stejně tak je možno zabavit fotoaparát, kameru, diktafon, mobilní telefon, či jakékoli jiné záznamové zařízení po dobu trvání akce a vymazat z nich pořízená data.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *